14-20 oktober: week van de NAH

Terug naar overzicht

Het overkomt meer mensen dan we denken. Naar schatting 247.000 mensen in Vlaanderen hebben een Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH). Dat zijn gemiddeld 30 patiënten per huisarts.​ Meestal zie je niet of merk je niet onmiddellijk dat iemand een NAH heeft. Voor de meeste mensen is NAH dan ook een onbekende aandoening. 'De week van NAH' wil daar verandering in brengen. Wij stellen je ook ons dagcentrum De Stroom voor in Beveren.

 • Wat is NAH? Een woordje uitleg

Een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is een verzamelnaam voor alle letsels aan de hersenen die ontstaan zijn ten vroegste 6 maanden na de geboorte. Naargelang de locatie en de omvang van het letsel kunnen de stoornissen en gevolgen zeer verscheiden zijn. De stoornissen kunnen zich bijgevolg op diverse domeinen aftekenen:

 • motorische functies
 • waarneming van zintuiglijke prikkels (auditieve en visuele perceptie)
 • stem en spraak
 • cognitieve functies: oriëntatie, geheugen, denken en intellectuele functies zoals oordeelsvermogen, abstractievermogen, uitvoerende functies, intelligentie, taal en rekenen
 • gedrag en emoties
 • of allerlei combinaties van bovenstaande.

NAH wordt in de literatuur onderverdeeld in twee subgroepen: niet-degeneratief en degeneratief.

 • Een niet-degeneratief NAH kan verschillende oorzaken hebben: externe fysieke kracht, langdurig zuurstoftekort, acute infectie, acute intoxicatie, CVA. Een belangrijke factor bij een niet-degeneratief NAH is de duidelijke breuk in de levenslijn.
 • NAH ten gevolge van degeneratieve aandoeningen (bv. huntington, parkinson, MS,…) wordt zelden vernoemd als NAH, alhoewel hersenletsels prominent zijn.

In en rond de periode 14-20 oktober vinden op verschillende plaatsen in Vlaanderen allerlei activiteiten plaats die zich zowel naar het brede publiek richten als naar de professionals. Een overzicht van de activiteiten kan je terugvinden op de online pagina van de campagne: www.deweekvannah.be

 Daarnaast zijn er ook NAH-cafés: laagdrempelige ontmoetingsplaatsen voor mensen met NAH en hun partner, familieleden waar zij anderen kunnen ontmoeten in een rustige omgeving. Meer info op www.deweekvannah.be

MIsschien ken je ook ons dagcentrum De Stroom nog niet? Dagcentrum De Stroom in Beveren wil volwassen personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) respectvol begeleiden en samen met hen streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. De personen met NAH worden gezien als volwaardige partners of MEDE-WERKERS.

 Het team binnen De Stroom gaat samen met elke mede-werker op zoek naar:

 • een zinvolle dagbesteding op maat en op vraag;
 • een warme, veilige, geëngageerde en deskundige dienstverlening;
 • ondersteuning in het dagelijks leven daar waar extra zorg nodig is.

Elke mede-werker krijgt een individueel ondersteuningsplan waarin ruimte is voor eigen doelstellingen en wensen. Er wordt ook stilgestaan bij de vroegere (werk)situatie en de vaardigheden die men toen had. Waar het kan en nodig is, wordt steun geboden aan familie en netwerk. 

Er wordt een activiteitenprogramma opgesteld dat rekening houdt met de eigen mogelijkheden, interesses en noden. De activiteiten die individueel of in groep plaatsvinden, sluiten zo dicht mogelijk aan bij het gewone dagelijkse leven. Er is aandacht voor sport en beweging, huishoudelijke, creatieve, cognitieve en sociale vaardigheden. Daarnaast wordt er voldoende tijd voorzien voor rust en ontspanning.

De integratie in de gewone maatschappij vormt een belangrijk onderdeel van dit programma. Wij werken vanuit een inclusief gedachtengoed. Dit wil zeggen dat we zoveel mogelijk werken en samenwerken in en met de omgeving.

De Stroom is een dagcentrum dat erkend is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en beheerd wordt door Zorgpunt Waasland.

Wie graag meer informatie heeft over dagcentrum De Stroom kan terecht bij: Silke Jacobs, Lesseliersdreef 3A, 9120 Beveren-Waas, tel. 03 750 96 25 of destroom@zpw.be