Coronavirus: update 4 mei 2021

Terug naar overzicht

Update 4 mei 2021:

Woonzorgcentra: meer bezoek mogelijk - cafetaria opnieuw minstens 2x/week open voor bewoners met hun familie/naasten

In Vlaanderen is er een dalende tendens in de coronacijfers. De coronacijfers beginnen
gelukkig opnieuw te dalen. Dat heeft veel te maken met het aantal mensen dat intussen
zijn (eerste) vaccin heeft gekregen. De 65-plussers laten zich in Vlaanderen massaal vaccineren
tegen het coronavirus. Ook in onze woonzorgcentra, home De Bron en in de serviceflatgebouwen
ligt de vaccinatiegraad heel hoog. Daarvan plukken we ook de vruchten. 

Dankzij de hoge vaccinatiegraad bij onze bewoners en medewerkers mogen en kunnen we vanaf zaterdag 8 mei de bezoekregeling versoepelen. 

Er komen meer bezoekmomenten en -mogelijkheden in elk woonzorgcentrum;

 • Elk woonzorgcentrum voorziet dagelijks een bezoekmoment en wekelijks is er ook een avondbezoekmoment. de bezoekmomenten worden gecommuniceerd naar de contactpersonen. Of bel naar het algemeen nummer van het woonzorgcentrum.
 • Op de kamer is meer bezoek welkom: max. 2 personen zijn tegelijk welkom op de kamer mét chirurgisch mondmasker. 
 • De cafetaria’s gaan minstens 2x in de week opnieuw open maar enkel voor familie/naasten van de bewoners die vergezeld zijn van de bewoner. We voorzien tafeltjes van drie: voor de bewoner met max. 2 bezoekers. De cafetaria's gaan dus nog niet open voor externen die een drankje willen komen drinken. Ook op het terras van de cafetaria is deze regeling van toepassing. Zo kunnen we zoveel mogelijk bewoners samen met hun bezoekers laten genieten op onze terrassen, ook op de kleinere terrassen.  Het mondmasker mag in de cafetaria enkel af tijdens het nuttigen van een consumptie. Buiten op het terras mag het mondmasker af als men neerzit. 
 • Een bewoner kan ook met max. 10 in openlucht samenkomen of een terrasje doen met max. 4 personen volgens de algemene nationale richtlijnen én met de nodige afstand. 
 • Ook een bezoekje bij familie thuis mag bij de knuffelcontacten (elke bewoner mag max. 2 knuffelcontacten hebben die om de 14 dagen mogen wisselen) en dit bij voorkeur tijdens de bezoekuren.
 • Op moederdag zondag 9 mei
  • Er kunnen 2 bezoekers tegelijk op bezoek komen mét chirurgisch mondneusmasker.
     Overleg binnen de familie wie wanneer op bezoek komt.
  • Bewoners mogen met hun knuffelcontact naar huis. We verwachten veel bezoek dit
     weekend. Daarom vragen wij aan de familie en naasten een bezoek bij het knuffelcontact
     thuis aan te vragen vóór vrijdag 7 mei om 12 uur aan de balie van de voorziening.

Alle bezoekregels leest u in de bijgevoegde nieuwsflits voor bewoners en familie/naasten: Nieuwsflits mei 2021

Dienstencentra

Er zijn afhaalmaaltijden. Enkel de kapsalons en de pedicure in de dienstencentra zijn opnieuw open sinds 26 april. Verder nog geen versoepelingen gekend. De dienstencentra in Sint-Niklaas organiseren ook 1 op 1-activiteiten. Meer info op de pagina's van de dienstencentra: Dienstencentra - Zorgpunt waasland

Update vrijdag 19 februari:

De taskforce COVID-19 zorg van de hogere overheid liet donderdag 18 februari ll. via de media weten dat er meer mogelijkheden komen voor bezoek aan de bewoners in de woonzorgcentra en dat bewoners ook onderling meer contact mogen hebben.

De tweede vaccinatieronde in onze woonzorgcentra is bijna afgelopen. Het duurt nog 10 dagen na de tweede prik tot de bewoners beschermd zijn. 
Zorgpunt Waasland zal de mogelijke aanpassingen van de bezoekregeling bekijken in overleg met onze CRA-artsen en hierover communiceren uiterlijk op vrijdag 26 februari. Tot 26 februari 2021 behouden we dus de huidige bezoekregeling: één vaste bezoeker en een tweede bezoeker die om de 14 dagen mag wisselen. 
We kijken er met zijn allen naar uit dat heel geleidelijk, stap voor stap, meer mogelijk wordt.
Maar we blijven voorzichtig. Het virus blijft immers circuleren in de samenleving. Naarmate meer mensen in de samenleving gevaccineerd zijn, zal meer mogelijk worden. 

Update maandag 25 januari: 

De maatregelen vermeld in de update van 2 november zijn nog altijd van toepassing. 

Update maandag 2 november: beperkt bezoek in woonzorgcentra.  Afhaalmaaltijden mogelijk in dienstencentra. Dagverzorgingscentra en kortverblijf blijven open. Onze dienstverlening aan huis (gezinszorg, logistieke hulp, poetsdienst, karweidienst) blijft doorgaan 7 op 7, ook 's avonds en in het weekend. 

De overheden hebben deze strengere maatregelen uitgevaardigd om de dramatische corona-cijfers naar omlaag te krijgen. De maatregelen zijn al zeker van toepassing tot 13 december en nog altijd van toepassing. 

Dienstencentra

 • Vanaf maandag 2 november blijven de dienstencentra open voor afhaalmaaltijden.
  Klik hier voor meer info over de afhaalmaaltijden.
 • Wie nood heeft aan een babbel, een vraag of ondersteuning nodig heeft, kan natuurlijk (telefonisch) terecht bij de dienstencentra. 

  Je kan er weer terecht voor de pedicure (maar enkel voor wie dit medisch een noodzaak is), bad/douche en wassalon. Je kan een afspraak maken via de balies van de dienstencentra. Voor de openingsuren, raadpleeg de website: https://zorgpuntwaasland.be/vind-je-verblijf/

  't Lammeken

  De centrumleidster is bereikbaar tijdens de openingsuren van het dienstencentrum. Het sociaal restaurant De Variant is tijdelijk gesloten. Je kan er wel afhaalmaaltijden bestellen.

  Het dienstencentrum organiseert aangepaste initiatieven die passen binnen de huidige coronamaatregelen. Voor meer informatie, raadpleegde website https://zorgpuntwaasland.be/activiteiten/

   Den Aftrap

  De centrumleidster is bereikbaar tijdens de openingsuren van het dienstencentrum. De cafetaria van Den Aftrap is gesloten. Het dienstencentrum organiseert aangepaste initiatieven die passen binnen de huidige coronamaatregelen. Voor meer informatie, raadpleeg de website https://zorgpuntwaasland.be/activiteiten/

  De Schutterij

  De centrumleidster is bereikbaar tijdens de openingsuren van het dienstencentrum.

  De cafetaria van De Schutterij is gesloten. Je kan er wel afhaalmaaltijden bestellen: https://zorgpuntwaasland.be/hulp-en-zorg-aan-huis/afhaalmaaltijden/

  Het dienstencentrum organiseert aangepaste initiatieven die passen binnen de huidige coronamaatregelen. Voor meer informatie, raadpleeg de website https://zorgpuntwaasland.be/activiteiten/

Dagverzorgingscentra

Onze dagverzorgingscentra De Sloester, De Sprankel en De Waterlelie blijven open en het ophalen en terug naar huis brengen, blijft mogelijk.

Thuiszorg

Warme maaltijden aan huis, gezinszorg, kraamzorg, poetshulp, logistieke hulp, dagopvang, opname in een woonzorgcentrum/kortverblijf nodig of een karweitje op te knappen? Contacteer 't Punt in Sint-Niklaas op 03 778 55 55 of west@zpw.be . Voor aanvragen in Beveren, Kruibeke of Zwijndrecht belt u naar 03 750 92 92 of oost@zpw.be.

Woonzorgcentra

Het aantal mensen dat besmet is met het coronavirus stijgt elke dag sterk in ons land. Om de verspreiding van het coronavirus in te dijken en de bewoners van de woonzorgcentra extra te beschermen, heeft de Vlaamse overheid nieuwe regels opgelegd voor het bezoek. Vanaf vrijdag 30 oktober 2020 is de nieuwe bezoekregeling van toepassing in de woonzorgcentra van Zorgpunt Waasland, voor De Oude Notelaar (De Linde en Sint-Elisabeth) gaat dit van start op maandag 2 november:

 • Elke bewoner kan één vaste bezoeker aanduiden. Die naam wordt geregistreerd. De vaste bezoeker en de bewoner dragen tijdens het bezoek - dus ook op de kamer - een chirurgisch mondmasker. Ook als u nauw contact hebt of knuffelt, houden zowel de bewoner als de vaste bezoeker het chirurgisch mondmasker op!

 • Als u dat wil, mag er een tweede bezoeker langskomen. Wie een tweede bezoeker wenst, geeft ook die naam door aan het woonzorgcentrum. Na 14 dagen kan iemand anders worden aangeduid. Tijdens het bezoek - dus ook op de kamer - dragen zowel de bezoeker als de bewoner een mondmasker (hoeft geen chirurgisch mondmasker te zijn) en houden ze voldoende afstand van elkaar.
 • Er mag maximaal één bezoeker tegelijk op bezoek komen.
 • Er zijn vaste bezoekmomenten: contacteer het woonzorgcentrum voor de bezoekmomenten.
 • De bezoeker registreert zich bij elk bezoek én ontsmet grondig zijn handen. 
 • Bij een vermoedelijke besmetting of wanneer u nauw contact had met een besmette persoon, wordt u als bewoner onmiddellijk getest. Tot de uitslag van de test gekend is, mag u dan geen bezoek ontvangen. Mocht de uitslag van de test positief zijn, kan u nog steeds minstens 1x per week bezoek ontvangen van één vaste bezoeker. De bezoeker draagt daarbij extra beschermingsmateriaal. Het aantal bezoekmomenten zal verschillen. Het hangt vooral af van de algemene gezondheidssituatie in het WZC op dat moment.
 • Wij vragen aan de bezoekers om tot 14 dagen na het laatste contact niet op bezoek te komen als zij een hoogrisicocontact hebben gehad.  Een hoogricisocontact wil zeggen:

              -  U woont onder 1 dak met iemand die positief testte op Covid.

              -  U hebt minder dan 14 dagen geleden, langer dan 15 min. onbeschermd contact (zonder
                  mondmasker) gehad op minder dan 1,5 m afstand met iemand die positief testte op Covid.

 •  Een bezoeker mag absoluut niet komen als hij zich ziek voelt of als hij symptomen van het coronavirus heeft.

Home De Bron

 • Bezoek enkel in de voorziene bezoekersruimte, dus niet op de kamer.

Onze medewerkers doen er alles aan om te voorkomen dat het virus zich in onze woonzorgcentra  of home De Bron verspreidt. Ze blijven zich dag én nacht inzetten om de bewoners met de beste zorgen te omringen en van elke dag ook een aangename dag te maken. 

We gaan ook opnieuw extra inspanningen doen om op andere manieren contacten mogelijk te maken. Bijvoorbeeld via de tablet of raamcontacten. 

We zijn er zeker van dat elk bezoek u en uw familie ontzettend veel deugd zal doen.
Maak er samen mooie momenten van en zorg goed voor elkaar!

 

Update maandag 19 oktober: cafetaria's gaan dicht. Dienstencentra zetten in op afhaalmaaltijden. Maximaal 2 bezoekers in de woonzorgcentra per bezoek.

Dienstencentra

 • De cafetaria van de dienstencentra zijn gesloten sinds maandag 19 oktober volgens de nationale corona-maatregelen. Komen lunchen in de dienstencentra is dus niet meer mogelijk, maar onze dienstencentra bieden wel afhaalmaaltijden aan, die u thuis gemakkelijk kan opwarmen in de microgolfoven.

  Klik hier voor meer info over de afhaalmaaltijden.
 • De activiteiten in de dienstencentra kunnen blijven doorgaan met een beperkt aantal deelnemers.

Woonzorgcentra

 • Bezoek is enkel mogelijk tijdens de voorziene bezoekmomenten/week én na afspraak
 • De bewoner mag nog steeds maximum vijf geregistreerde bezoekers ontvangen.  Dit zijn bij voorkeur de kinderen van de bewoner, echtgeno(o)t(e) of naasten. 
 • Tijdens elk bezoek kunnen maximum twee bezoekers komen (één in de kleine woonzorgcentra zoals De Linde  en Sint-Elisabeth). Afwijkingen op deze regel worden overlegd met de CRA of de directie van de voorziening.
 • Elke bezoeker ontsmet zijn/haar handen, registreert zich verplicht én draagt verplicht een mondneusmasker in het woonzorgcentrum én op de kamer tijdens de volledige duur van het bezoek!
 • De (vaste) kapper, kinesisten, pedicures kunnen blijven komen bij de bewoners.
 • De cafetaria’s worden gesloten (in sommige woonzorgcentra waren de cafetaria nog steeds gesloten voor bezoek).

Home De Bron

 • Bezoek enkel in de voorziene bezoekersruimte, dus niet meer op de kamer.

Update dinsdag 28 juli: bezoek opnieuw welkom na afspraak 

Bezoek is opnieuw welkom vanaf woensdag 28 juli. Bezoek kan enkel op afspraak op de voorziene bezoekmomenten in het wonzorgcentrum en in de bezoekersruimte. We begrijpen dat dit voor u niet zo aangenaam is als een bezoek op de kamer. Met deze strengere maatregelen willen we voorkomen dat het coronavirus onze woonzorgcentra binnenkomt. Want momenteel verspreidt het coronavirus zich sneller en sneller onder de bevolking. In onze woonzorgcentra is er op dit moment gelukkig nog geen stijgende tendens maar het risico/gevaar op een besmetting neemt met de dag toe. We volgen de evolutie op de voet. 

 • Bezoek is enkel mogelijk tijdens de voorziene bezoekmomenten/week én na afspraak
 • We vragen aan elke bewoner om maximum drie geregistreerde bezoekers te kiezen. Dit zijn bij voorkeur de kinderen van de bewoner, echtgeno(o)t(e) of naasten. Indien er meer dan drie kinderen zijn, kan u bij de dagelijks verantwoordelijke of hoofdverpleegkundige een uitzondering vragen.
 • Tijdens elk bezoek kunnen maximum twee bezoekers komen. Afwijkingen op deze regel worden overlegd met de CRA of de directie van de voorziening.
 • Elke bezoeker draagt verplicht een mondneusmasker.
 • De (vaste) kapper, kinesisten, pedicures kunnen blijven komen bij de bewoners.
 • De cafetaria’s zijn opnieuw gesloten.
 • Bewoners kunnen het woonzorgcentrum enkel verlaten na akkoord van de hoofdverpleegkundige of de dagelijks verantwoordelijke.
 • We vragen u met aandrang om alle andere hygiëne- en voorzorgsmaatregelen strikt na te leven: was/ontsmet uw handen goed én grondig, registreer u correct én volledig bij  binnenkomen, draag een mondmasker, kom niet op bezoek als u zich ziek voelt, volg alle richtlijnen ter plaatse.
 • Onze 10 regels voor een veilig bezoek samengevat: klik hier

Samen met u willen we deze tweede coronagolf te lijf gaan. We willen te allen tijde vermijden dat uw familie én onze woonzorgcentra worden blootgesteld aan een eventuele tweede golf van besmettingen. We hopen geen bijkomende maatregelen te moeten nemen. En daarvoor hebben we ook uw medewerking hard nodig! Wij danken u voor uw begrip.

Update vrijdag 24 juli: verstrengde maatregelen in woonzorgcentra,  dienstencentra en serviceflats

Woonzorgcentra: 

Donderdagavond laat om 22.25 uur heeft de Taskforce Zorg van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid nieuwe richtlijnen voor alle woonzorgcentra gestuurd die moeten ingaan op zaterdag 25 juli. Om onze bewoners te beschermen tegen deze zeer snelle heropflakkering van het coronavirus en omdat het onmogelijk is, om deze maatregelen tegen zaterdag 25 juli uit te werken, is er tijdelijk geen bezoek mogelijk in onze woonzorgcentra vanaf zaterdag 25 juli tot en met dinsdag 28 juli. Daarna willen we zo snel mogelijk - in de loop van de week - op een georganiseerde manier, opnieuw bezoek toelaten. 

Hieronder kan u meer info lezen over deze beslissing: 

Beste bewoners en familieleden 

Momenteel verspreidt het coronavirus zich opnieuw sterk onder de bevolking. In onze woonzorgcentra is er op dit moment gelukkig nog geen stijgende tendens maar het risico/gevaar op een besmetting neemt zeer ernstig toe. Het Agentschap Zorg en Gezondheid legt ons strengere maatregelen op. We volgen de evolutie op de voet. Om te vermijden dat het virus de voorzieningen binnenkomt, nemen we nu de volgende maatregel:  

Wij sluiten de deuren voor bezoek vanaf zaterdag 25/07 tot en met dinsdag 28/07.  Daarna willen we zo snel mogelijk - in de loop van de week - op een georganiseerde manier, opnieuw bezoek toelaten. 

We weten dat dit een harde maatregel is, maar de bescherming van de bewoner komt op de eerste plaats. Onze voorzieningen hebben bovendien de tijd nodig om een goede bezoekregeling, afspraken naar reservatie, personeelsinzet, ophalen en brengen van de was, enz. uit te werken.

Ten laatste dinsdag 28/07 bezorgen wij  u meer concrete info. 

Samen met u willen we deze tweede coronagolf te lijf gaan. We willen te allen tijde vermijden dat uw familie én onze woonzorgcentra worden blootgesteld aan een golf van besmettingen. We hopen geen bijkomende maatregelen te moeten nemen. En daarvoor hebben we ook uw medewerking hard nodig! Wij danken u voor uw begrip en lichten u spoedig in. 

 Met vriendelijke groeten 

Namens Zorgpunt Waasland 
 
Filip Thyssen, transitiemanager 


Dienstencentra: mondneusmasker verplicht en dienstencentrum Den Aftrap tijdelijk gesloten
 • Vanaf vandaag draagt u een mondneusmasker in onze dienstencentra en registreert u zich verplicht bij aankomst in het register. Enkel als u aan tafel zit én u de nodige afstand kan bewaren van minstens 1,5 meter, kan het mondneusmasker af tijdens de duur dat u aan tafel zit. 
 • Dienstencentrum Den Aftrap is vanaf zaterdag 25 juli tijdelijk gesloten tot nader bericht. Het dienstencentrum zit immers ingebed in hetzelfde gebouw als het woonzorgcentrum waarvoor vanaf morgen strengere regels gelden om de bewoners te beschermen tegen het coronavirus. 

  Onze andere dienstencentra blijven open. In Sint-Niklaas kan je verder terecht in dienstencentrum 't Lammeken en De Schutterij in Sinaai.
Serviceflats: 
 • Vanaf zaterdag 25 juli dragen bewoners én bezoekers verplicht een mondneusmasker in de publieke gedeelten van het gebouw (inkom, gangen, traphallen, garage...).
 • Bezoekers die het gebouw betreden, registreren zich in het daarvoor voorziene register in de inkomhal en ontsmetten de handen.
 • De ontmoetingsruimte wordt vanaf zaterdag 25 juli 2020 tijdelijk gesloten.
 • We raden ten stelligste aan om beperkt bezoek te ontvangen in de flat zelf (max. 2-3 personen naargelang de grootte van uw living) en bij voorkeur in open lucht bezoek te ontvangen. Een mondneusmasker dragen tijdens het bezoek beschermt u en uw bezoek. 

Update donderdag 23 juli: bezoekregeling opnieuw beperkt in onze woonzorgcentra

Momenteel verspreidt het coronavirus zich opnieuw sterk onder de bevolking. In onze woonzorgcentra is er op dit moment gelukkig nog geen stijgende tendens maar het risico/gevaar op een besmetting neemt ernstig toe gezien de stijgende tendens bij de bevolking. We volgen de evolutie op de voet met ons directiecomité en ons dagelijks bestuur. Om een verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken, nemen we volgende maatregelen: 

 • De cafetaria’s worden in de weekends gesloten.
 • Bezoekregeling: we beperken het bezoek tot drie bezoekmomenten per week.
  De directies bepalen de drie bezoekmomenten en maken bekend wanneer de nieuwe bezoekregeling ingaat.
 • Het bezoek wordt beperkt tot maximum drie vaste personen. Afwijkingen op deze regel worden overlegd met de CRA of de directie van de voorziening.
 • Bij een bezoek mogen er maximum twee personen tegelijk op de kamer.
 • Elke bezoeker draagt verplicht een mondmasker in de voorziening én op de kamer bij de bewoner, zoals opgelegd door het Agentschap Zorg en Gezondheid.
 • U kan de bewoner niet meer meenemen naar een familielid of om iets te gaan drinken. De kans op contact met mensen die op vakantie waren of contact met jongeren is reëel, en vergroot het gevaar op besmetting. Een wandeling met de bewoner in de tuin of de onmiddellijke omgeving van de voorziening kan wel.

  .... 

  U kan de brief met de aangepaste bezoekmaatregelen in onze woonzorgcentra hier lezen: Klik hier voor de aangepaste bezoekmaatregelen 

Update woensdag 1 juli: bezoek ook mogelijk in het weekend tijdens bezoekuren

Vanaf woensdag 1 juli, mag bezoek veel vaker langskomen bij onze bewoners, ook op zaterdag/zondag. Elk woonzorgcentrum heeft nieuwe bezoekuren bepaald. Want onze bewoners hebben vanaf nu 2 'bubbels': de bubbel van de leefgroep/afdeling en de bubbel van max. 15 personen die wekelijks kan wisselen. Per bezoekje zijn wel max. 2 bezoekers toegelaten in de kamer. Een bezoek reserveren hoeft niet meer. Hou je wel aan alle voorschriften in onze woonzorgcentra: draag een mondmasker, registreer je bij aankomst, ontsmet je handen goed en houd afstand.

Vanaf maandag 6 juli gaan in de meeste van onze woonzorgcentra ook de cafetaria's open.

Samen houden we corona buiten!

10 regels voor een veilig bezoek

Update maandag 29 juni: 't Punt opnieuw open op vrijdagnamiddag 

In 't Punt vind je het Postpunt waar je vanaf maandag 29 juni opnieuw je pakjes en aangetekende zendingen kan afhalen. Voortaan zijn 't Punt, het Postpunt en het oplaadpunt van Fluvius ook weer open op vrijdagnamiddag. 

Update vrijdag 12 juni: opnieuw bezoek op kamer mogelijk vanaf maandag 15 juni in stappen

Zorgpunt Waasland (ZPW) laat in haar 12 woonzorgcentra opnieuw bezoek op de kamer toe vanaf maandag 15 juni. Daarbij gaan we elke week een stapje verder. Vanaf 15 juni kan één vaste bezoeker drie keer per week langskomen. Vanaf 22 juni kunnen per week twee verschillende bezoekers om beurten langskomen. Buiten in de tuin kan er iets meer: hier kan zelfs een beperkt aantal familieleden afspreken met de bewoner. Vanaf maandag 29 juni mogen zelfs meerdere bezoekers en ook kinderen terug op bezoek komen tijdens de drie voorziene bezoekmomenten. Een bezoek kan enkel na afspraak met het woonzorgcentrum tijdens de wekelijkse voorziene bezoekmomenten. 

Brief aan bewoners en familie over de nieuwe bezoekregeling: lees de brief hier.

15 regels voor een veilig bezoek

Update maandag 8 juni: geleidelijke opstart dienstencentra

Onze dienstencentra 't Lammeken, Den Aftrap en De Schutterij in Sint-Niklaas en Houtmere in Zwijndrecht zijn sinds maandag 8 juni opnieuw open. Weliswaar nog niet op volle toeren. In Sint-Niklaas zijn kapper, bad/douche en pedicure opnieuw mogelijk en kan u terug komen lunchen in het restaurant in 't Lammeken. In Houtmere in Zwijndrecht is de cafetaria en het terras open. In de week van 15 juni starten ook de middaglunches op in De Schutterij, Den Aftrap en in Houtmere. Ook dienstencentrum De Beuken in Beveren start vanaf maandag 15 juni stap voor stap op.

Een overzicht: 

Dienstencentra Sint-Niklaas

  • Pedicure, kapper, badkamer en wassalon: reservatie via de onthaalbalies. 
  • Vanaf de week van 22 juni komt er een beperkt  zomeraanbod in de drie dienstencentra. 
  • Middaglunch: zie overzicht hieronder

't Lammeken

 • Lunch: vooraf reserveren op het nummer 03 778 62 60, niet aan de toog in 't Lammeken

  Lunchmogelijkheid van maandag tot vrijdag enkel om 10.45 uur of om 12.15 uur

  Wie samen aan één tafel wil zitten, geeft dit door bij reservering.

 • Bistro open vanaf maandag 15/06 van 14-17.30 uur
Den Aftrap
  • Lunch: vanaf maandag 15 juni telkens op maandag en woensdag. 
   Maaltijd wordt opgediend om 11.45 uur.
  • Cafetaria blijft gesloten.
  • Inschrijven bij voorkeur telefonisch aan de balie van het dienstencentrum
De Schutterij (Sinaai)
 • Lunch vanaf dinsdag 16 juni telkens op dinsdag en vrijdag, maaltijd wordt geserveerd om 11.45 uur
  • Cafetaria blijft nog gesloten
  • Inschrijven bij voorkeur telefonisch aan de balies van het dienstencentrum

Dienstencentrum Houtmere Zwijndrecht

 • Cafetaria en terras open vanaf ma 8 juni
 • Middaglunch vanaf maandag 15 juni: Opgelet: reservatie blijft noodzakelijk.
  De regels blijven hetzelfde als voorheen (2 werkdagen vooraf én vóór 12 uur ingeschreven zijn
  voor de gewenste dag)

Dienstencentrum De Beuken Beveren

 • Middaglunch in de cafetaria op volgende data: 

             Week 15-06-2020:  maandag 15-06, dinsdag 16-06 en vrijdag 19-06. 
 

             Week 22-06-2020 : maandag tem zaterdag, met uitzondering van donderdag.  
                                                   Donderdag 25-06: GEEN maaltijd in de cafetaria. 

               Vanaf week 29-06-2020:  

 De cafetaria is  open van 11.30 tot 13.30 uur. 
Bonnenverkoop: elke maandag en donderdag van half 12 tot 12 uur. 
Inschrijven voor de lunch doe je de de dag voordien voor 12 uur. De plaatsen zijn beperkt dus het zou kunnen dat we niet altijd iedereen een plaats kunnen geven. We proberen zoveel mogelijk mensen tevreden te stellen, maar onze aandacht gaat in eerste instantie naar de meest kwetsbaren.

Onze dienstencentra nemen alle nodige voorzorgsmaatregelen om jullie allemaal in een veilige omgeving te verwelkomen. Volg de regels op. We zien jullie graag terug!

Update zondag 10 mei

 • Beperkt bezoek toegelaten in onze serviceflat: vanaf zondag 10 mei mogen bewoners van een serviceflat/ouderenwoning ook maximaal 4 personen ontvangen. Of je mag zelf bij diezelfde 4 personen langsgaan.Bij voorkeur kies je voor personen die onder hetzelfde dak wonen. Opgelet: het gaat steeds om dezelfde 4 personen met wie je contact hebt.

  Lees meer in onze brief aan de bewoners van de serviceflat/ouderenwoningen
 • Vanaf de week van 18 mei: beperkt bezoek toegelaten in onze woonzorgcentra

  We bereiden ons volop voor om vanaf de week van 18 mei beperkt bezoek toe te laten in onze woonzorgcentra. Hier kan je al in grote lijnen lezen hoe onze bezoekregeling er zal uitzien. In de week van 11 mei ontvangen bewoners/familie de concrete afspraken per woonzorgcentrum.

  Lees meer in de brief aan de bewoners/familie van onze  woonzorgcentra
 • Breng- en ophaalmomenten was: 
  Wijziging WZC De Notelaar: dinsdag tot 18 uur. Zie hier het overzicht.

Update woensdag 29 april

De Vlaamse overheid verlengt de sluiting van de dienstencentra en de dagverzorgingscentra om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden:

 • Dienstencentra: onze dienstencentra 't Lammeken, Den Aftrap,  De Schutterij, De Beuken en Houtmere blijven voorlopig gesloten tot en met zondag 7 juni 2020.
 • Dagverzorgingscentra: Onze dagverzorgingscentra De Sprankel, De Sloester en De Waterlelie blijven voorlopig gesloten tot en met zondag 17 mei 2020.
 • Heb je nood aan thuiszorg of extra ondersteuning als mantelzorger of familielid die thuis een naaste verzorgt, dan kan je vrijblijvend contact nemen met onze thuiszorg:
  - Sint-Niklaas: thuiszorgcentrum 't Punt, tel. 03 778 55 55 of west@zpw.be
  - Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht: tel. 03 750 92 22 of oost@zpw.be
 • Thuiszorgcentrum 't Punt, Postpunt en oplading budgetmeter: enkel open in de voormiddag tot en met 7 juni

  Thuiszorgcentrum 't Punt, het postpunt en het oplaadpunt budgetmeter (Fluvius) zijn enkel open in de voormiddag van maandag-vrijdag van 9-12.30 uur en dit voorlopig tot en met zondag  7 juni. De medewerkers van 't Punt blijven voor jou aan het werk en 't Punt blijft ook in de namiddag telefonisch bereikbaar voor vragen rond thuiszorg op 03 778 55 55, west@zpw.be. 

Update donderdag 16 april

 • Nog geen bezoek toegelaten in onze woonzorgcentra/home De Bron

Gisteren maakte de Nationale Veiligheidsraad bekend dat één bezoeker per bewoner zou toegelaten zijn in het woonzorgcentrum/home voor mensen met een beperking.

Wij begrijpen dat u niets liever wil dan uw dierbare familielid opnieuw bezoeken. Ook de bewoners kijken uit naar bezoek, maar momenteel kunnen wij helaas nog geen bezoek toelaten.

Lees meer info in de mededeling van de directie.

 • Breng- en ophaalmomenten was: bekijk ze hier.

  • Wijziging breng- en ophaalmomenten was/droge voeding in WZC Populierenhof: dinsdag 10 tot 12 uur en donderdag van 15.30 tot 17.30 uur
 • Dagverzorgingscentra en dienstencentra: sluiting verlengd tot ten minste 3 mei

Onze dagverzorgingscentra De Sprankel (Sint-Niklaas), De Sloester (Beveren) en De Waterlelie (Kruibeke) blijven gesloten voorlopig al tot en met zondag 3 mei. Ook onze dienstencentra kunen de deuren nog niet openen.

Heb je als mantelzorger/familielid vragen rond de thuisopvang/thuiszorg, dan kan u bellen naar onze thuiszorgdiensten: 't Punt (Sint-Niklaas), tel. 03 778 55 55 of voor Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht, tel. 03 750 92 92.

 • Thuiszorgcentrum 't Punt, Postpunt en oplading budgetmeter: enkel open in de voormiddag tot en met 3 mei

  Thuiszorgcentrum 't Punt, het postpunt en het oplaadpunt budgetmeter (Fluvius) zijn enkel open in de voormiddag van maandag-vrijdag van 9-12.30 uur en dit voorlopig tot en met zondag  3 mei.

  In de namiddag blijft 't Punt telefonisch bereikbaar voor vragen rond thuiszorg op 03 778 55 55, west@zpw.be. 
 • Zitdagen pensioendiensten in 't Punt in Sint-Niklaas gaan tijdelijk niet door. 
  De pensioendiensten laten weten dat tot nader order alle zitdagen geannuleerd zijn. 

Update woensdag 15 april 

 • Wijziging breng- en ophaalmomenten was/droge voeding in WZC Populierenhof: dinsdag 10 tot 12 uur en donderdag van 15.30 tot 17.30 uur
 • Raamcontacten in WZC Populierenhof: 

  Op dinsdag kunnen wij bewoners naar beneden brengen voor een telefoongesprek aan het raam. Op donderdag is dat enkel mogelijk tussen 15.30 uur en 16 uur.

Update vrijdag 27 maart

 • Breng- en ophaalmomenten woonzorgcentra:bekijk ze hier
 • ! Strengere maatregelen om was te brengen/op te halen en hoe u de was doet en verpakt:hoe omgaan met de was van de bewoner

  Wij vragen u eventueel enkel nog droge voeding mee te brengen voor de bewoner. 
  Tekeningen, kaartjes zijn nog steeds van harte welkom. Stop ze in de brievenbus van het woonzorgcentrum.
 • Thuiszorgcentrum 't Punt,het postpunt, het oplaadpunt budgetmeter (Fluvius) zijn enkel open in de voormiddag van maandag-vrijdag van 9-12.30 uur en dit voorlopig tot en met vrijdag 17 april. In de namiddag blijft 't Punt telefonisch bereikbaar voor vragen rond thuiszorg op 03 778 55 55, west@zpw.be. 

 • Pensioenpunt in 't Punt: de zitdag van 8 april is geannuleerd.

  De eerst volgende zitdag gaat onder voorbehoud door tot tegenbericht van FOD Pensioenen: 22 april 2020.

Update vr 20 maart

 • Dienstencentra gesloten t/m 19 april: om de verdere verspreiding van het corona-virus in te perken, laat de Vlaamse overheid ons weten dat alle dienstencentra gesloten blijven en dit voorlopig t/m 19 april. Alle activiteiten en de middaglunch gaan dus niet door tot en met 19 april. 
 • Breng- en ophaalmomenten woonzorgcentra: 
Voor de gezondheid en veiligheid van onze bewoners, vragen wij u hierbij om geen bederfbare etenswaren meer mee te brengen als u de was/post komt afhalen/brengen.

De gebrachte spullen gaan 8 uur in quarantaine vooraleer we ze behandelen of overhandigen aan onze bewoners.

Update do 19 maart

 • Thuiszorgcentrum 't Punt en het postpunt in de Lamstraat in Sint-Niklaas wijzigen tijdelijk hun openingsuren vanaf vrijdagmiddag 20 maart voorlopig tot en met vrijdag 3 april:

  Openingsuren 't Punt en Postpunt: van maandag-vrijdag van 9-12.30 uur 

  Bij een afspraak in 't Punt in de namiddag: graag aanbellen.

  Voor aanvragen, wijzigingen en opvolging van uw dossier blijven wij telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur op 03 778 55 55, west@zpw.be of via de rechtstreekse telefoonnummers van uw contactpersoon bij ons.  Bij hoogdringendheid kan een persoonlijke afspraak of huisbezoek plaatsvinden.
 • Breng- en ophaalmomenten was: 
  Wij passen onze breng- en ophaalmomenten aan omdat de gebrachte spullen 8 uur in quarantaine gaan vooraleer we ze behandelen of overhandigen aan onze bewoners. Gelieve geen etenswaren mee te brengen!
  Check daarom eerst de breng- en ophaalmomenten hier.

Update woe 18 maart

! De breng- en afhaalmomenten in WZC Wissekerke en WZC Briels zijn gewijzigd. 

Deze op- en afhaalmomenten voor was blijven mogelijk ook met de nieuwe beperkte verplaatsingsmaatregelen. Als je was komt brengen/ophalen kan je ook altijd attentie/kaartje brengen. 

Je speciaal verplaatsen om een attentie te brengen mag niet met de nieuwe overheidsmaatregelen want dit gaat niet om een essentiële verplaatsing. Als je in de buurt woont en gaat wandelen in de buurt van onze woonzorgcentra, kan je natuurlijk ook nog iets afgeven.

 • Thuiszorg en sociale dienst woonzorg Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht:
  Voor aanvragen, wijzigingen en opvolging van uw dossier zijn wij telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur op 03 750 92 92 of via de rechtstreekse telefoonnummers van uw contactpersoon bij ons.  Bij hoogdringendheid kan een persoonlijke afspraak of huisbezoek plaatsvinden.

  Alle zitdagen en spreekuren in Kruibeke en Zwijndrecht zijn tot nadere datum geannuleerd.
 • Thuiszorgcentrum 't Punt in Sint-Niklaas: is open van maandag-vrijdag van 9-12.30 uur en van 13-16 uur, tel. 03 778 55 55 of west@zpw.be.  

  Onze spreekuren in de deelgemeenten zijn tot nadere datum geannuleerd.
 • Onze administratieve diensten op de hoofdzetel in Beveren blijven via e-mail en telefonisch bereikbaar. Ook ons alg. nummer 03 750 92 22 blijft bemand. 

Update vrijdag 13 maart

 • De onthaalbalies van onze woonzorgcentra zijn uitzonderlijk bemand op zaterdag 14 maart van 9.30-17 uur én op zondag 15 maart van 13-17 uur om op vragen van eventuele bezoekers te antwoorden en bezoekers toe te laten iets af te geven voor de bewoner. Zij zijn ook telefonisch bereikbaar.

  Onze deuren zijn gesloten. Gelieve aan te bellen. De toegang blijft beperkt tot het sas van het onthaal. 
 • Breng- en ophaalmomenten was. 

  Ook de komende weken hebben we specifieke breng- en afhaalmomenten voor het ophalen en afhalen van de was, iets af te geven, post op te halen,... : Bekijk hier deze breng- en ophaalmomenten.

 • Onze dagverzorgingscentra zijn vanaf maandag ook gesloten. Voor de bewoners hebben onze thuiszorgdiensten een oplossing gezocht in overleg met de gasten en hun familie.

Update Coronavirus donderdag 12 maart

 • De Vlaamse woonzorgcentra moeten de deuren verplicht sluiten voor alle bezoekers sinds donderdag 12 maart 2020 tot zondag 19 april 2020. Bezoek van naaste familieleden is dus ook niet toegelaten. 

  Toegang is enkel mogelijk voor medewerkers, externe (para)medische hulpverleners (artsen, kinesitherapeuten, apotheker, pedicure, kapper,…) stagiairs die ons ondersteunen in onze zorgtaken. Ook vrijwilligers door onze directie aangeduid om ons te ondersteunen in deze uitzonderlijke toestand, krijgen toegang. 

  Vrijdag 13-3 communiceren we per woonzorgcentrum de data waarop familie aan het onthaal terecht kan om de was af te halen/te brengen, post op te halen, een briefje, een geschenkje of andere benodigdheden... kan brengen.  

  Onze medewerkers bijgestaan door (externe) paramedici omringen uw familielid met de beste zorgen. Onze animatoren zorgen voor info op maat van onze bewoners en aangepaste activiteiten.   

  Uitzondering: in palliatieve situaties is bezoek van naaste familieleden toegelaten in overleg met de dagelijks verantwoordelijke. 

  In de mededeling vindt de familie een antwoord op enkele vragen die natuurlijk leven. Vrijdag 13-3 publiceren we ook een lijst met antwoord op veel gestelde vragen.

  Mededeling aan familie en bezoekers van onze woonzorgcentra 

  Blijf ons ook volgen op www.facebook.com/zorgpuntwaasland.

Update 11 maart 2020 

De Vlaamse overheid legt de woonzorgcentra en de dienstencentra vanaf donderdag 12 maart strengere maatregelen op om een verdere verspreiding van het coronavirus in te perken en om de bewoners en gebruikers te beschermen. De maatregelen gelden voorlopig tot en met maandag 13 april.

Bijlagen