Terug naar overzicht

Ik doe de was van de bewoner. Wat nu?

Als bezoek in het woonzorgcentrum tijdelijk niet mogelijk is, kan u als familielid/naaste de was ophalen en brengen aan het onthaal op afgesproken momenten. Wij vragen u deze data te respecteren zodat onze medewerkers in de zorg al hun aandacht kunnen besteden aan de zorg van onze bewoners.

U kan ook beslissen dat het woonzorgcentrum voortaan de was op zich neemt. Houd er wel rekening mee dat dit een blijvende keuze is.