Terug naar overzicht

Wie mag er nog binnen in onze woonzorgcentra?

De Vlaamse overheid heeft een algemeen bezoekersverbod opgelegd tot en met 19 april 2020 voor de woonzorgcentra. ezoek van naaste familieleden en mantelzorgers is dus ook niet toegelaten.  

Toegang is enkel mogelijk voor medewerkers, externe (para)medische hulpverleners (artsen, kinesitherapeuten, apotheker, pedicure, kapper,…) stagiairs die ons ondersteunen in onze zorgtaken. Ook vrijwilligers door onze directie aangeduid om ons te ondersteunen in deze uitzonderlijke toestand, krijgen toegang. 
 
Uitzondering: in palliatieve situaties is bezoek van naaste familieleden toegelaten in overleg met de dagelijks verantwoordelijke. 

Deze maatregel is ingrijpend en heel strikt, maar nodig om onze bewoners te beschermen. Door hun leeftijd en hun zorgprofiel lopen zij meer kans op corona en complicaties als zij besmet geraken.  

Wij volgen de situatie dag na dag op.