Terug naar overzicht

Worden er nog activiteiten georganiseerd voor de bewoners van de woonzorgcentra?

Ja, natuurlijk. Onze paramedici (animatie, ergotherapeuten en kiné) zorgen er samen met alle medewerkers voor dat het wonen en leven zoveel mogelijk zijn gewone gang gaat en dat elke bewoner op maat extra aandacht krijgt.

De activiteiten gaan gewoon door maar we letten erop dat dit in kleine groepjes gebeurt en per afdeling.