Hospitaalstraat: vellen boom om veiligheidsredenen

Terug naar overzicht

De grote Amerikaanse eik in de voortuin van WZC De Plataan in de Hospitaalstraat, naast de inrit van de bezoekersparking van VITAZ campus Hospitaalstraat, heeft al een tijdje te kampen met gezondheidsproblemen. De kroon sterft gedeeltelijk af. Uit diverse boomtechnische onderzoeken blijkt dat het wortelgestel beschadigd is en dat er holle gedeelten in de voet en de stam voorkomen. Daardoor komt ook de stabiliteit van de boom in het gedrang. Een storm zou ernstige schade kunnen veroorzaken. De boomdeskundigen raadden ons dan ook aan om de boom snel te kappen.

De boom zal daarom gekapt worden op woensdag 19 juni. 

Wij zullen zorgen voor lagere nieuwe groenaanplanting in de tuin van het woonzorgcentrum zodat het groene karakter behouden blijft. De boom is trouwens ook ‘een exoot’, een uitheemse boom. Bos- en  groenbeheerders zijn voorstander van inheemse bomen om de biodiversiteit te bevorderen.

We nemen de nodige veiligheidsmaatregelen om de kap veilig uit te voeren:

  • De voortuin (belevingstuin) van WZC De Plataan wordt afgesloten voor bewoners en bezoekers. De inkom van het woonzorgcentrum aan de Hospitaalstraat blijft wél toegankelijk voor bezoekers.
  • De inrit naar de bezoekersparking van Vitaz campus Hospitaalstraat is afgesloten voor alle verkeer (auto’s, fietsers, voetgangers) op woensdag 19 juni. De kapwerken starten om 7 uur ’s morgens. Het einde van de werken is voorzien om 18 uur. AZ Vitaz voorziet een andere ingang naar de bezoekersparking.
  • Doorgaand verkeer in de Hospitaalstraat blijft mogelijk.

 We verontschuldigen ons voor de mogelijke tijdelijke hinder door deze werken.