Visie op wonen en leven

Het Zorgpunt Waasland wil een thuisgevoel creëren voor bewoners, familie en medewerkers. Dit vormt de basis voor onze visie op wonen en leven. Binnen wonen en leven willen we een woon- en werkomgeving creëren die aansluit op wie we zijn en wat we belangrijk vinden. Verbinding tussen bewoners, familie en medewerkers zorgt voor een sterke persoonlijke aanpak en open communicatie.

Deze aanpak vertrekt van volgende kernbegrippen:

 • Jezelf zijn

  Je mag zijn wie je bent. Jouw levensverhaal, mening en eigenheid is van belang.

 • Verbondenheid

  Iedereen die voor jou belangrijk is, blijft welkom. Je kan nieuwe relaties en vriendschappen opbouwen. Bewoners, familie en medewerkers zijn één team.

 • Zich thuis voelen

  Je nieuwe woning tot een thuis maken door je eigen gewoontes te behouden.

 • Van tel zijn

  Ook in je nieuwe woonomgeving blijf je iets betekenen. Je kan je dag zinvol invullen zoals jij dat wenst. In samenspraak (met het zorgteam en medebewoners) kan je een betekenisvolle rol opnemen binnen je leefomgeving.

 • Eigen keuze

  In samenspraak kan je zelf keuzes maken en beslissingen nemen.

 • Hoop, optimisme en vertrouwen

  Je levensverhaal is nog niet klaar, je hebt nog steeds de kans om hieraan verder te schrijven: nieuwe ervaringen, contacten ...

  Als bewoner kan je hier wonen in een sfeer waar ruimte is voor je levensverhaal en dromen.

  Als familie blijf je een rol opnemen in het verdere levensverhaal. Je bent eveneens een belangrijke partner in het kenbaar maken van de wensen wanneer dit voor de bewoner niet meer mogelijk is.

  Als medewerker ben je een belangrijke schakel in dit verhaal. Samenwerken met al je collega’s zorgt ervoor dat de bewoner zich kan thuis voelen, kan zijn wie hij is.