Voor leveranciers

De aankoopdienst staat in voor:

  • klantgerichte, professionele en kwaliteitsvolle aankopen voor Zorgpunt Waasland door toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten.
  • het ontwikkelen en implementeren van een duurzaam en doordacht aankoopbeleid.
  • het realiseren van schaalvoordelen door raamovereenkomsten.
  • De aankoopdienst zorgt er voor dat alle aankopen gebeuren volgens de interne en externe regelgeving. Er wordt gestreefd naar betrouwbare, betrokken partnerships met leveranciers die een meerwaarde creëren om de doelstellingen te realiseren op lange termijn.

Leveranciers die geïnteresseerd zijn in samenwerking met Zorgpunt Waasland, vinden de publicaties van aanbestedingen op het https://enot.publicprocurement.be/enot-war/changeLanguage.do?language=nl-NL van de federale overheid. Als u zich registreert op e-Notification, dan ontvangt u gratis alle relevante publicaties.

Hier vindt u de algemene aankoopvoorwaarden die van toepassing zijn op alle opdrachten van werken, leveringen en diensten die door Zorgpunt Waasland worden geplaatst.

Administratieve gegevens:

- Btw-nummer: BE0696.715.960

- Ondernemingsnummer 0696.715.960

- Correspondentieadres: Oude Zandstraat 92, 9120 Beveren

- Facturatieadres: Zorgpunt Waasland, Oude Zandstraat 92, 9120 Beveren - facturatie@zpw.be

Contactgegevens:

Email: overheidsopdrachten@zpw.be

Tel: +32 3 750 92 77

Bijlagen