Ons Bestuur

De huidige bestuursleden van Zorgpunt Waasland zijn verkozen voor de legislatuur 2019 -2024. Elke partnergemeente heeft een gelijk aantal vertegenwoordigers in de algemene vergadering en in de raad van bestuur.

Voorzitter: Maxime Callaert

Algemeen directeur: Tjeu van Diessen

Algemene Vergadering

Naar de agenda's en toelichtingsnota's

Raad van Bestuur

Naar de agenda's en toelichtingsnota's

Dagelijks Bestuur