Bestuursdocumenten

Hieronder vind je een overzicht van alle relevante bestuursdocumenten van Zorgpunt Waasland.

De rechtspositieregeling is van toepassing op alle medewerkers van Zorgpunt Waasland.
De rechtspositieregeling is geldig vanaf 1 augustus 2019 en werd gepubliceerd op 8 augustus 2019. Hieronder kan u de volledige rechtspositieregeling raadplegen.

Het definitieve arbeidsreglement inclusief alle bijlagen, goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 12 december 2019.

Het meerjarenplan van Zorgpunt Waasland voor 2020 - 2025, publicatiedatum 20 december 2019.
Het jaarverslag en jaarrekening 2019 van Zorgpunt Waasland, publicatiedatum 16 juni 2020.
De aanpassing meerjarenplan van Zorgpunt Waasland 2020, publicatiedatum 24 november 2020.

Bijlagen