Bestuursdocumenten

Hieronder vind je een overzicht van alle relevante bestuursdocumenten van Zorgpunt Waasland.

 • De rechtspositieregeling is van toepassing op alle medewerkers van Zorgpunt Waasland.
  De rechtspositieregeling is geldig vanaf 1 augustus 2019 en werd gepubliceerd op 8 augustus 2019. In de Algemene Vergadering van 12 november 2020 werd een gewijzigde versie goedgekeurd. 
  Hieronder kan u de volledige rechtspositieregeling raadplegen.
 • Het definitieve arbeidsreglement inclusief alle bijlagen, werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 12 december 2019 en de gewijzigde versie werd goedgekeurd op de Raad van Bestuur van 23 december 2020.
 • Het administratief basisdossier
 • Het meerjarenplan van Zorgpunt Waasland voor 2020 - 2025, publicatiedatum 20 december 2019. De aanpassing meerjarenplan van Zorgpunt Waasland 2020, publicatiedatum 24 november 2020.
 • Het jaarverslag en jaarrekening 2020 van Zorgpunt Waasland, publicatiedatum 25 juni 2021
 • de goedgekeurde statuten
 • de notariële akte over het ter beschikking stellen van gebouwen
 • de algemene en specifieke beheersovereenkomst tussen Zorgpunt Waasland en de moederbesturen.

Bijlagen