Bestuursdocumenten

Hieronder vind je een overzicht van alle relevante bestuursdocumenten van Zorgpunt Waasland.

 • De rechtspositieregeling is van toepassing op alle medewerkers van Zorgpunt Waasland.
  De rechtspositieregeling is geldig vanaf 1 augustus 2019 en werd gepubliceerd op 8 augustus 2019. In de Algemene Vergadering van 24 november 2021 werd een gewijzigde versie goedgekeurd. 
  Hieronder kan u de volledige rechtspositieregeling raadplegen.
 • Het definitieve arbeidsreglement inclusief alle bijlagen, werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 12 december 2019, de gewijzigde versie werd goedgekeurd op de Raad van Bestuur van 15 juni 2023 en is van toepassing vanaf 1 juli 2023. Hieronder bij bijlagen kan u het actuele arbeidsreglement inzien.
 • Het administratief basisdossier
 • Het meerjarenplan van Zorgpunt Waasland voor 2020 - 2025, publicatiedatum 20 december 2019. De aanpassing meerjarenplan van Zorgpunt Waasland 2023, publicatiedatum 6 december 2022.
 • De jaarrekening 2022 van Zorgpunt Waasland, publicatiedatum 23 juni 2023
 • de goedgekeurde statuten
 • de notariële akte over het ter beschikking stellen van gebouwen
 • de algemene en specifieke beheersovereenkomst tussen Zorgpunt Waasland en de moederbesturen.
 • Het jaarverslag 2022 van Zorgpunt Waasland: 
  Ga naar deze sway

Bijlagen