Raad van Bestuur

Van links naar rechts: Veerle Vincke, Dominique Thielen, Kris Van der Coelden, Filip Thyssen (directeur strategie en organisatieontwikkeling), Filip Vercauteren, Bert Verbraeken, Chris Vermeulen, Tjeu van Diessen (algemeen directeur), Maxime Callaert (voorzitter), Katrien Claus, Denise Melis-De Lamper en Christine Meert

(Niet op de foto: Louis Verrest, Els Eeckhaoudt)

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland komt maandelijks samen en is samengesteld uit 12 vertegenwoordigers uit de Raden voor maatschappelijk Welzijn van de OCMW's van Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas en Zwijndrecht, de algemeen directeur, directeur strategie en ontwikkeling en 2 onafhankelijke bestuurders (experten).
De Raad van Bestuur is bevoegd voor het bepalen van het dagelijks beleid en personeelsmateries.

Naar de agenda's en toelichtingsnota's