Dagelijks Bestuur

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van Zorgpunt Waasland komt 2 keer per maand samen en is samengesteld uit de voorzitter, de ondervoorzitter, 2 vertegenwoordigers uit de OCMW-raad van een andere gemeente dan de (onder-)voorzitter, de algemeen directeur en de directeur strategie en organisatieontwikkeling.

Het Dagelijks Bestuur bereidt de Raad van Bestuur voor en is bevoegd voor alles wat gedelegeerd werd door de Raad van Bestuur.

Leden:

Maxime Callaert, voorzitter
Chris Vermeulen, ondervoorzitter
Filip Vercauteren, lid dagelijks bestuur
Katrien Claus, lid dagelijks bestuur 
Tjeu Van Diessen, algemeen directeur
Filip Thyssen, directeur strategie en organisatieontwikkeling

Op de foto (van links naar rechts)
Filip Thyssen, Filip Vercauteren, Chris Vermeulen, Tjeu van Diessen, Maxime Callaert, Katrien Claus