Dagelijks Bestuur

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van Zorgpunt Waasland komt 2 keer per maand samen en is samengesteld uit de voorzitter, de ondervoorzitter, 2 vertegenwoordigers uit de OCMW-raad van een andere gemeente dan de (onder-)voorzitter, de algemeen directeur en de transitiemanager.

Het Dagelijks Bestuur bereidt de Raad van Bestuur voor en is bevoegd voor alles wat gedelegeerd werd door de Raad van Bestuur.

Voorzitter: Maxime Callaert
Algemeen directeur: Tjeu Van Diessen