Medewerkers kunnen fiets leasen bij ZPW

Terug naar overzicht

Zorgpunt Waasland (ZPW) lanceert als één van de eerste openbare organisaties in Oost-
Vlaanderen fietsleasing voor haar medewerkers. Die leasing is pas sinds kort wettelijk
mogelijk voor openbare besturen. Het betekent concreet dat medewerkers een deel van
hun eindejaarstoelage of enkele vakantiedagen inruilen voor het leasen van een fiets.
Geïnteresseerden kunnen momenteel op demo-events de fietsmodellen testen. ZPW
heeft voor de fietsleasing een raamovereenkomst afgesloten met de firma Cyclobility die
dit jaar een bijkomende vestiging opent in Sint-Niklaas.


“41,5 % van de medewerkers gebruikt nu al de fiets als hoofdverplaatsingsmiddel van en
naar het werk. Met de fietsleasing hopen we het aantal fietsende collega’s de komende
jaren flink op te krikken,” zeggen algemeen directeur Tjeu van Diessen en
personeelsdirecteur Tine De Wilde.

De interesse is alvast groot, want al meer dan 90 medewerkers stappen nu in.

De (elektrische) fietsleasing: quasi gratis woon-werkverkeer voor medewerkers
Het overgrote deel van de werknemers van ZPW woont ook in het Waasland. Met een (elektrische)
fiets zijn dan ook de iets grotere afstanden, tussen de 5 en 15 kilometer, gemakkelijk
doenbaar. Het is daarmee voor onze medewerkers een goedkoop, flexibel en vaak sneller
alternatief voor de auto. Dat is belangrijk want – door de continudiensten en de ligging van
de locaties – is het openbaar vervoer voor veel van onze medewerkers geen realistisch
alternatief.
Alleen was de aanschafprijs van een (elektrische) fiets vaak het probleem. Door de
mogelijkheid van het leasen van een fiets valt dat probleem weg. In combinatie met de
fietsvergoeding, komt het erop neer dat het woon-werkverkeer de werknemer niets meer
kost en vaak zelfs netto iets meer oplevert. Ook voor de verplaatsingen tussen de voorzieningen en om naar de cliënten thuis te gaan, kan de fiets gebruikt worden.
Een grote winst is ook dat de mobiliteit zo ecologisch verantwoord en gezond verloopt. Da’s
goed voor de natuur en de conditie van onze medewerkers.

Zorgpunt Waasland sprint op kop
Fietsleasing past naadloos in het personeelsbeleid en de waarden van ZPW: een duurzame
en nabije organisatie die een eerlijk, transparant én nu ook flexibel loonpakket aanbiedt aan
haar medewerkers.
Op 14 april werd het langverwachte BVR van 12 maart 2021 gepubliceerd. Dat voorziet
eindelijk in een reglementaire basis voor fietsmobiliteit. Het besluit creëert de mogelijkheid
voor lokale besturen om personeelsleden vakantiedagen, eindejaarstoelage en/of de
fietsvergoeding te laten inruilen, afhankelijk van hun soort contract. Tot dan konden de lokale
besturen geen brutoloon inzetten, aangezien de weddeschalen vastliggen.
De personeels- en de aankoopdienst hebben alles in het werk gesteld om de fietsleasing
nog eind 2021 rond te krijgen zodat de medewerkers snel konden instappen.

Fietsleasing volledig op maat van de medewerker
Op basis van een analyse werd gekozen voor een flexibele verloning die budgetneutraal blijft
voor ZPW, maar tegelijk de werknemers vrijblijvend de mogelijkheid geeft om hun voorkeur
voor een fietslease in te vullen, volledig op maat van hun individuele situatie (loon, statuut…).
Medewerkers van ZPW kunnen de eindejaarspremie, een deel van hun verlofdagen, of een
combinatie van beide inzetten, en zo voordelig en over drie jaar gespreid een fiets leasen,
geheel naar eigen keuze. De medewerkers behouden ook hun fietsvergoeding en uiteraard
kan deze ‘bedrijfs’fiets onbeperkt gebruikt worden voor privé-fietsverkeer. Na drie jaar kan
men de fiets tegen een restwaarde overnemen of een nieuwe fiets leasen. Door de
leasingformule hoeft een medewerker geen startkapitaal op tafel te leggen. Bij het kopen
van een (elektrische) fiets moet dat wel.

Fietsleasing met alles erop en eraan in samenwerking met de firma Cyclobility
Voor de samenwerking werd – na een aanbestedingsprocedure – de firma Cyclobility
geselecteerd voor de komende 4 jaar. Cyclobility ontzorgt zowel de werknemer als de
werkgever: naast een leasing, demo’s, onderhoudssessies met herstelbussen en permanente
begeleiding van de medewerkers, staat deze firma in voor de verzekering en de
pechverhelping via VAB. Dat betekent bijvoorbeeld dat een medewerker die een lekke band
heeft, de VAB kan bellen en binnen het half uur geholpen wordt. En als de fiets enkele dagen
in reparatie moet, is er een reservefiets. Het is dus echt ontzorging! Iemand met een
elektrische fiets die al eens pech had, weet dat dit geen overbodige luxe is…

“We nemen meteen een vliegende start, want nu al zijn er meer dan 90 medewerkers die
meteen wensen in te stappen. Uit een personeelsbevraging in de loop van 2021 blijkt dat
er nog veel meer medewerkers geïnteresseerd zijn. We verwachten dan ook dat het
aantal medewerkers dat instapt, de komende jaren nog fors zal toenemen”, verduidelijken
directeur facility Madyvan Asmalsky en vlootbeheerder Jan Van Brempt die het
aankoopdossier in goede banen leidden.

Ook de voorbije jaren zette ZPW in op meer fietsverkeer. We verdeelden intussen al
duizenden fluo-hesjes aan medewerkers en vrijwilligers. De medewerkers thuiszorg
beschikken over handige en ruime fietstassen, en er bollen ook al tientallen bedrijfsfietsen
voor het werk-werkverkeer. Beveiligde fietsenstallingen op bijna elke locatie in combinatie
met douchefaciliteiten, maken het fietsverhaal compleet.