Terug naar overzicht

Kan een halve dag verblijf in het dagverzorgingscentrum?

Om een kwalitatieve opvang van onze bezoekers van het dagverzorgingscentrum te kunnen waarborgen, is het niet gebruikelijk dat mensen slechts een halve dag komen. Uiteraard kan de vraag steeds gesteld worden. We onderzoeken samen met jou vanuit welke behoefte je die vraag stelt. Mits een goede motivatie in het belang van de bezoeker, kan dan in onderling overleg (al dan niet tijdelijk), afgeweken worden van de gebruikelijke werkwijze. 

Voor meer info of een aanvraag: contacteer ons