Terug naar overzicht

Welke taken neemt een verzorgende op?

Onze verzorgenden kunnen naast persoonsverzorging (toiletzorg, hand-, voet- en haarverzorging) ook alle huishoudelijke taken op zich nemen: strijk, was, de boodschappen doen, koken, bedden opmaken,  administratieve ondersteuning, meegaan naar afspraken tandarts, huisarts, ziekenhuis, bevorderen van sociale contacten…. 

Onze kraamverzorgenden hebben nog een bijkomende opleiding genoten om zorg te dragen voor pasgeboren baby’s en zorg voor jonge kinderen. Zij hebben oog voor de noden van pasbevallen mama’s en staan kersverse ouders bij. Ze zorgen ook voor de andere jonge kinderen zodat de kersverse ouders volop van hun baby kunnen genieten. 

Als je een aanvraag doet voor gezinszorg/kraamzorg, bekijkt onze maatschappelijk assistent steeds samen met jou welke hulp je wenst en nodig is. En we maken daar samen afspraken over. 

Voor meer info of een aanvraag: contacteer Zorgpunt Waasland.