Terug naar overzicht

Hoe zit het met de onderhoudsplicht? Moeten wij als kinderen bijpassen/betalen als mijn ouders het verblijf in het WZC niet kunnen betalen? Hoeveel?

In eerste instantie wordt dan beroep gedaan op eventuele spaargelden en/of eigendom. Als dit er niet is, zijn de kinderen niet per definitie aansprakelijk. Indien een tussenkomst gevraagd wordt bij het OCMW, doet het OCMW een sociaal onderzoek  naar de eventuele historiek van spaargeld en/of eigendom. Aansprakelijkheid van de kinderen (of anderen) kan het resultaat zijn van dit onderzoek.

Nog vragen, meer info: contacteer ons.