Dagopvang en home De Bron, Beveren

Naar overzicht

Home en dagopvang De Bron richt zich naar volwassenen met een verstandelijke beperking en eventueel een bijkomende problematiek. In ons home kunnen mensen met een beperking permanent wonen en verblijven. Onze dagopvang ondersteunt personen met een beperking bij wonen en zorgt voor een zinvolle dagbesteding op maat van elke gast. Ook een tijdelijk kortverblijf of opvang is mogelijk. De Bron beschikt ook over beschermd wonen voor 4 mensen met een beperking.
De Bron is gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. 

Home De Bron: dag-en nachtopvang voor 38 bewoners

In het home zijn 4 leefgroepen van 7 à 8 bewoners. We zorgen voor een huiselijke sfeer, waarbij de bewoner gebruik kan maken van de gezamelijke ruimtes om te eten, TV te kijken, samen te zijn,... Elke bewoner heeft een eigen kamer waar hij/zij een persoonlijke toets kan aan geven. We bieden continue opvang en begeleiding in de leefgroepen. 

Voor een aangename dagbesteding kunnen onze bewoners aansluiten bij de werking van het dagcentrum. Ook 's avonds en tijdens de weekends legt ons begeleidend team het accent op een leuke, ontspannende invulling van vrije tijd. 

Bewoners kunnen natuurlijk bezoek ontvangen. Ze kunnen ook zelf op bezoek gaan of eens overnachten bij familie of vrienden.

Dagcentrum De Bron: voltijdse of deeltijdse dagopvang aan 15 personen

Het dagcentrum is open tussen 8 en 18 uur. De medewerkers van De Bron zorgen voor een zinvolle dagbesteding aangepast aan de individuele noden en wensen van de gasten. Indien je zelf niet voor vervoer kan zorgen, kan je gebruik maken van aangepast busvervoer van en naar Beveren en de deelgemeenten.

Dagcentrum NAH de Stroom: voltijdse dagopvang aan 8 personen

Sinds 2015 is dagcentrum NAH De Stroom open dat specifieke dagopvang biedt voor volwassenen met een Niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Beschermd wonen

Hier wordt een woning gehuurd door 4 personen waarbij de bewoners zelfstandig kunnen wonen met ondersteuning.
De bewoners staan zelf in voor de tijdige betaling van de huur. Wekelijks voorziet De bron een aantal uren begeleiding en mogelijkheden voor dagbesteding . Een zekere graad van zelfstandigheid is in deze woonvorm vereist.

Tijdelijk logeren / verblijven in De Bron

De Bron biedt ook kortopvang aan. Er zijn momenteel twee kamers waar mensen voor een kortere periode kunnen verblijven. Kortopvang en -verblijf kan aangewezen zijn om de thuissituatie te ontlasten, wanneer de gezinsleden of familie op vakantie is of als vakantie voor de bewoner zelf, enzovoort. De tijdelijke gast in het kortverblijf kan ook deelnemen aan ons dagaanbod of een eigen daginvulling hebben. Een tijdelijk verblijf of korte opvang kan voor een duur van minstens 12 uur met een overnachting inbegrepen. Dit kan voor maximaal dertig dagen per persoon en is afhankelijk van de dagen waarover de voorziening nog beschikt.

Na overleg wordt er bekeken of men ook gebruik maakt van ons dagaanbod, of een eigen daginvulling heeft.

Voorwaarden voor opname in de Bron

 • Een verstandelijke en eventueel bijkomende fysieke beperking of problematiek hebben
 • Beschikken over een PEC beslissing van het Vlaams Agentschap voor de gevraagde zorgvorm (VAPH)
 • Ingeschreven zijn op de Centrale Registratie van de Zorgvragen Oost-Vlaanderen (CRZ).

Financiële regelingen

De financiële regelingen zijn wettelijk bepaald door het Vlaams Agentschap van Personen met een Handicap. 

 • Home De Bron: dagprijs 33,35 EUR per dag.
 • Dagcentrum De Bron:

  Voor het dagcentrum bedraagt de dagprijs sinds 1 januari 2014:

  Volledige dag: 11,92 EUR met vervoer, 9,52 EUR zonder vervoer
  Halve dag: 5.95 EUR met vervoer, 4,74 EUR zonder vervoer

De prijzen worden wel aangepast aan de index.