Dagopvang en home De Bron, Beveren

Naar overzicht

Home en dagopvang De Bron richt zich naar volwassenen met een verstandelijke beperking en eventueel een bijkomende problematiek. In ons home kunnen mensen met een beperking permanent wonen en verblijven. Onze dagopvang ondersteunt personen met een beperking bij wonen en zorgt voor een zinvolle dagbesteding op maat van elke gast. Ook een tijdelijk kortverblijf of opvang is mogelijk. De Bron beschikt ook over beschermd wonen voor 4 mensen met een beperking.
De Bron is gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. 

Home De Bron: dag-en nachtopvang 

In het home zijn 4 leefgroepen van 9 à 10 bewoners.

De leefgroepen hebben elk een eigen naam én specialiteit:

  • 't Soet Water: een leefgroep waar lichamelijke zorg, rust en aangepast tempo centraal staan
  • De Kreek: een leefgroep waar het accent ligt op structuur en nabijheid van begeleiding
  • De Puithoek en De Pielekesdreef
    Twee leefgroepen waarvan de bewoners een actievere dagbesteding hebben buiten hun leefgroep.

We zorgen voor een huiselijke sfeer, waarbij de bewoner gebruik kan maken van de gezamelijke ruimtes om te eten, TV te kijken, samen te zijn,... Elke bewoner heeft een eigen kamer waar hij/zij een persoonlijke toets kan aan geven. We bieden continue opvang en begeleiding in de leefgroepen. 

Voor een aangename dagbesteding kunnen onze bewoners aansluiten bij de werking van het dagcentrum. Ook 's avonds en tijdens de weekends legt ons begeleidend team het accent op een leuke, ontspannende invulling van vrije tijd. 

Bewoners kunnen natuurlijk bezoek ontvangen. Ze kunnen ook zelf op bezoek gaan of eens overnachten bij familie of vrienden.

Dagcentrum De Bron: voltijdse of deeltijdse dagondersteuning

Het dagcentrum is open tussen 8.30 en 17 uur. De medewerkers van De Bron zorgen voor een zinvolle dagbesteding aangepast aan de individuele noden en wensen.

Dagcentrum NAH de Stroom: voltijdse of deeltijdse dagondersteuning

Sinds 2015 is dagcentrum NAH De Stroom open dat specifieke dagopvang biedt voor volwassenen met een Niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Beschermd wonen

Hier wordt een woning gehuurd door 4 personen waarbij de bewoners zelfstandig kunnen wonen met ondersteuning.
De bewoners staan zelf in voor de tijdige betaling van de huur. Wekelijks voorziet De bron een aantal uren begeleiding en mogelijkheden voor dagbesteding . Een zekere graad van zelfstandigheid is in deze woonvorm vereist.

Tijdelijk logeren / verblijven in De Bron

De Bron biedt ook kortopvang aan. Er zijn momenteel twee kamers waar mensen voor een kortere periode kunnen verblijven. Kortopvang en -verblijf kan aangewezen zijn om de thuissituatie te ontlasten, wanneer de gezinsleden of familie op vakantie is of als vakantie voor de bewoner zelf, enzovoort. De tijdelijke gast in het kortverblijf kan ook deelnemen aan ons dagaanbod of een eigen daginvulling hebben. Een tijdelijk verblijf of korte opvang kan voor een duur van minstens 12 uur met een overnachting inbegrepen. 

In overleg bekijken we of men ook gebruik wil maken van ons dagaanbod in één van onze dagcentra of men een eigen daginvulling heeft.

Inclusief wonen in een woonzorgcentrum

Binnen het woonzorgcentrum in Kallo zijn er 3 kamers voorbehouden voor mensen met een verstandelijke beperking met een persoonsvolgend budget van het VAPH. Extra en specifiek opgeleid pedagogisch personeel versterkt en ondersteunt het woonzorgteam en zorgt voor een aangepaste begeleiding om inclusie te bevorderen. 

Voorwaarden voor opname in de Bron

  • Tussen de 18 en 65 jaar zijn
  • Een verstandelijke en eventueel bijkomende fysieke beperking of problematiek hebben
  • Beschikken over voldoende persoonsvolgend budget (PVB) overeenkomstig de gevraagde ondersteuning of voldoende middelen rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)
  • Een zorgbehoefte hebben die in overeenstemming is met de diensten die De Bron en De Stroom kunnen leveren
  • Specifiek voor inclusief wonen in het woonzorgcentrum: een levensritme en interesse hebben die aansluiten bij de doelgroep van een woonzorgcentrum

Financiële regelingen

Alle personeelskosten voor begeleiding en ondersteuning worden betaald via het persoonsvolgend budget of middelen rechtstreeks toegankelijke hulp. Deze middelen worden toegekend door het Vlaams Agentschap Personen met een Handicap (VAPH).

Leef- en woonkosten dienen apart betaald te worden met persoonlijke middelen (bijvoorbeeld huren van de kamer, kleding, werkingskosten, maaltijden...)

De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd en kan je opvragen. 

Directeur: Hilde Hennissen, hilde.hennissen@zpw.be