Opvang personen met een beperking

Dagopvangcentra 

In onze dagopvangcentra voor personen met een beperking bieden we een stimulerende en zinvolle dagbesteding aan voor volwassenen met een niet-aangeboren hersenaandoening (NAH) en voor volwassenen met een verstandelijke beperking en eventueel een bijkomende problematiek.

Dag- en nachtopvang in Home De Bron

We bieden ook dag- én nachtopvang in ons home De Bron. Volwassenen met een verstandelijke beperking kunnen hier dus permanent wonen.

Veelgestelde vragen over dagopvang: